Indkøbskurv

Økologisk vs. Biodynamisk - hvad er forskellen?

Skrevet af Carsten Brix -
Økologisk vs. Biodynamisk - hvad er forskellen?

Om økologi

Hvad vil det helt præcist sige at noget er økologisk?

Økologisk produktion er kendetegnet ved:

 • Fokus på at bevare og forbedre jordens frugtbarhed
 • Kunstgødning og pesticider bruges ikke
 • Husdyrene skal have mulighed for at udøve deres naturlige adfærd
 • Husdyrene har god plads i staldene
 • Husdyr skal kunne komme ud i det fri – på græsmarker, i hønsegårde mv. D
 • En række indgreb på husdyr er ikke tilladt, fx klipning af haler hos grise og trimning af næb hos høns
 • Meget restriktive regler for brug af medicin til husdyr
 • Genmodificerede planter og mikroorganismer (GMO) anvendes ikke
 • Brug af færrest mulige tilsætningsstoffer ved forarbejdning af økologiske fødevarer.

Kilde: https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/Oekologiregler_og_oekonomi.pdf

Hvilket resulterer i:

 • Fødevarer uden rester af sprøjtegifte
 • Fødevarer uden madsminke
 • Bedre forhold for dyr
 • Renere grundvand
 • Rigere og renere natur 

Kilde: https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi

   Om biodynamik

   Biodynamiske fødevareproducenter er underlagt samme krav som økologiske - men der til kommer der en yderligere række krav som skal være opfyldt for at må kaldes biodynamisk.

   Nogle af tankerne bag biodynamisk førevareproduktion må siges at tilhøre det alternative grænsende til det overtroiske. Når dette er sagt så er der en række objektive krav der skal overholdes:

   • længere omlægningstid før Demeter-godkendelse
   • de særlige biodynamiske præparater skal anvendes for at styrke livskræfterne i kompost, jord og planter
   • der skal være husdyr (især drøvtyggere) på gården eller i et fast gård-samarbejde
   • dyrene må kun få biodynamisk og økologisk dyrket foder
   • køer må ikke afhornes og skal have levevilkår, så deres horn ikke giver problemer
   • ingen brug af gylle fra konventionelle gårde
   • ingen dampbehandling af jorden

   Der ligger i de biodynamiske principper et stort fokus på at opretholde en børedygtig og høj jordkvalitet - og at dette fører til naturligere og sundere fødevarer.

   Endeligt gemmer der sig bag ethvert biodynamisk produktion ildsjæle der er 100% dedikeret til at skabe et sundt og bæredygtigt produkt.

   Artikler

   https://www.berlingske.dk/virksomheder/for-ti-aar-siden-var-biodynamik-helt-ude-i-hampen-og-noget-med-sol-og-maa

   https://www.femina.dk/soendag/sundhed/selvudvikling/biodynamisk-mad-bondefangeri-eller-booster

   Om kontrol og mærkning

   Biodynamiske jordbrug og virksomheder, der producerer efter Demeterreglerne, bliver i Danmark kontrolleret både af myndighederne og af Demeterforbundet.

   http://www.biodynamisk.dk/dokumenter/biodynamisk-mini-131206-web.pdf

   https://da.wikipedia.org/wiki/Demeter-m%C3%A6rket

   Ældre opslag Nye opslag